Papier is een complex materiaal. De wisselende samenstelling van het natuurlijke vezelmateriaal en de voortdurend veranderende papierproductie zijn van invloed op de veroudering en daarmee de staat van papier. Daarnaast spelen de opslagomstandigheden en de frequentie van het gebruik een belangrijke rol. Om deze reden is het een grote uitdaging vast te stellen in hoeverre papier in archieven en bibliotheken behoefte heeft aan restauratie.

De afgelopen jaren hebben wij een uniek proces ontwikkeld, papercare, om op droge wijze boeken en papierwaren te massa ontzuren door superkritische CO2 extractie. Hierdoor realiseren wij een levensduur verlenging van 50 tot 100 jaar afhankelijk van de status van het papier.

Buiten het ontzuren om hebben wij de techniek in huis om boeken en papierwaren binnen enkele ogenblikken te analyseren en de status van het materiaal te beoordelen. Dit doen we met de SurveNIR methode. Het monitoren van uw archief is dus ook bij ons in goede handen.

Bij een juiste conservering hoort ook een goede verpakking. Wij zijn de Nederlandse agent van de zuurvrije verpakking specialist Schempp, en hebben een online webshop opgezet om snel en eenvoudig zuurvrije verpakkingen voor de archief en museum wereld te verstrekken.

Zie voor de mogelijkheden onze website www.omniaccess.nl