Privacy Policy Breuklijn Groep bv

Deze website wordt beheerd door Breuklijngroep bv, hierna te noemen Breuklijn.nl, wij of ons.

Bij bezoek aan deze website kan Breuklijn.nl gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Breuklijn.nl uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde “Privacy Policy”, uw persoonsgegevens door Breuklijn.nl beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Policy geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Breuklijn.nl verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de website aan Breuklijn.nl heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Breuklijn.nl, een bestelling bij Breuklijn.nl te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Breuklijn.nl.

Breuklijn.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan Breuklijn.nl heeft verstrekt. Als u Breuklijn.nl om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Breuklijn.nl de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt Breuklijn.nl de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Breuklijn.nl de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt Breuklijn.nl de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan met Breuklijn.nl gerelateerde vennootschappen, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan Breuklijn.nl uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten of diensten van Breuklijn.nl die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@breuklijn.nl of 0413 33 01 53.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Om ervoor te zorgen dat de website van Breuklijn.nl goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt Breuklijn.nl bezoekgegevens van haar website bij. Breuklijn.nl gebruikt hiervoor functionele-, analytische- en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Breuklijn.nl gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, en dat we bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat hij geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via: https://www.breuklijn.nl om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen. Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden. Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot info@breuklijn.nl

Websites van derden

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen en vragen

Voor vragen over deze Privacy Policy en/of de wijze waarop Breuklijn.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Breuklijn.nl. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

Breuklijn.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.